Rồng Việt Media.jpg

SỰ KIỆN RỒNG VIỆT

Để mỗi sự kiện là một trải nghiệm không thể nào quên trong lòng mỗi khách mời tham dự
arrow&v

15 년의 이벤트 경험

지난 15 년 동안 창의적인 팀, 숙련 된 고품질 이벤트 장비의 경쟁 우위를 통해 Rong Viet는 일본 대기업의 신뢰를 얻었습니다. Ban, Korea 및 베트남의 기업, 대기업 및 중소기업이 최고의 견적으로 가장 전문적이고 창의적인 이벤트를 조직합니다.

우리는 특별한 경우를 위해 가장 창의적이고 잊을 수없는 이벤트를 브레인 스토밍하고 조직하는 한 가지 목표로 Rong Viet을 설립했습니다. 소규모의 친밀한 이벤트에서 대규모 파티까지, 우리는 항상 손님에게 강한 인상을 남기는 목적뿐만 아니라 독특하고 어려운 경험을 창출하기 위해 노력합니다. 재미가 끝난 후에도 잊으세요.

이벤트 구성

Rong Viet는 우리가 조직하는 모든 이벤트에 많은 노력과 열정을 쏟고 있으며, 우리의 성과를 인정받는 것은 항상 특별한 보상입니다. 많은 이벤트가 참석자들의 마음에 지울 수없는 깊은 인상을 남겼습니다. 다음은 Rong Viet의 이름을 만든 몇 가지 전형적인 이벤트입니다.

SỰ KIỆN " 2021- SỰ THAY ĐỔI - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG KHỎE MẠNH HƠN" .

08:42:12, 19 tháng 4, 2021

SỰ KIỆN " 2021- SỰ THAY ĐỔI - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG KHỎE MẠNH HƠN" .

51

Lượt xem

DECOR TẾT TÂN SỬU CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HÀ NỘI

08:36:13, 2 tháng 3, 2021

DECOR TẾT TÂN SỬU CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HÀ NỘI

140

Lượt xem

DECOR TRANG TRÍ TẾT TÂN SỬU 2021 PVCOMBANK

09:16:21, 26 tháng 2, 2021

DECOR TRANG TRÍ TẾT TÂN SỬU 2021 PVCOMBANK

72

Lượt xem

베트남 드래곤과 함께하는 이벤트 기획

조직 할 예정된 이벤트가 있습니까? Rong Viet는 다양한 유형의 이벤트를 조직 한 경험이있는 전문 이벤트 주최자입니다. 함께 계획을 시작할 수 있도록 전화주세요!

블로그 이벤트 경험

이벤트 분야에서 15 년 동안, Rong Viet은 기관과 기업이 이벤트를 조직하는 과정에서 발생하는 문제와 불필요한 비용을 피할 수 있도록 가장 귀중한 경험을 수집했습니다.

THI CÔNG TRANG TRÍ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Kinh Nghiệm Sự Kiện

THI CÔNG TRANG TRÍ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thi công trang trí tết nguyên đán với các gói sản phẩm đa dạng và phong phú,bạn có thể lựa chọn mua sản phẩm hoặc thuê trọn gói tùy nhu cầu

XU HƯỚNG TRANG TRÍ 8-3-2021
Kinh Nghiệm Sự Kiện

XU HƯỚNG TRANG TRÍ 8-3-2021

Trong cuộc sống sẽ không thể hoàn chỉnh được nếu thiếu hình đáng của những “Bóng hồng” -Đó là hình ảnh của những người phụ nữ. Nhắc đến...

TỔ CHỨC TIỆC TEA-COFFEE BREAK
Kinh Nghiệm Sự Kiện

TỔ CHỨC TIỆC TEA-COFFEE BREAK

Tiệc teabreak có lẽ là khái niệm còn tương đối mới lạ với phần lớn người Việt. Tuy nhiên, sự du nhập của văn hóa châu Âu đã thổi một làn...

" ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP - TÂM HUYẾT"
Kinh Nghiệm Sự Kiện

" ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP - TÂM HUYẾT"

Đó là những phản hồi từ phía khách hàng sau khi kết thúc sự kiện Khai trương Showroom Soc&Brothers tại 84B Nguyễn Thanh Bình - Hà Đông -...

Rong Viet와의 연락

요청이 전송되었습니다. 즉시 연락 드리겠습니다

일반적인 고객

창립 이래 다양한 주제와 스타일로 많은 성공적인 이벤트를 조직했습니다. 우리는 항상 고객의 의견을 듣고 싶어합니다. 이것이 우리를 이벤트 업계의 선두에 두는 이유입니다. 수년 동안 Rong Viet를 신뢰하고 계속 신뢰해온 큰 고객을 살펴 보겠습니다.