top of page

ilumiled 제품은 제품 크기에 따라 테이블 용이거나 의자로 사용할 수 있습니다.
이 제품은 20cm에서 80cm까지 가장 작은 크기를 가지고 있으며, 리모컨과 통합 된 LED로 최대 16 가지 색상과 4 가지 다른 점멸 모드를 쉽게 변경할 수 있습니다.
자세한 내용은 0972.200.808로 전화하거나 회사에 이메일을 보내 자세한 내용을 문의하십시오.

LED 데스크탑 조명 제품

색깔
크기
  • Điều kiện đặt hàng và thanh toán :

   •     VỀ  ĐẶT HÀNG: 

   Mọi sản phẩm mua hay thuê sẽ được trao đổi kĩ theo tình hình thực tế, khi hàng không đúng theo cam kết khách hàng hoàn toàn có quyền đổi trả trong 24h. Nếu hàng cho thuê mà không đảm bảo theo yêu cầu công ty sẽ cho đổi hàng khác ngay. Việc đổi trả sản phẩm không phải do lỗi thì chi phí do bên mua chịu.

   • THANH TOÁN

    Với các đơn hàng lẻ, khách hàng xem trên website hoặc xem trực tiếp, đặt cọc tiền cho công ty. Bộ phận vận chuyển sẽ giao hàng và nhận nốt phần tiền còn lại. 

    Với các đơn hàng lớn hai bên sẽ kí kế hợp đồng và thực hiện theo hợp đồng kí kết giữa hai bên.

bottom of page