top of page

LED 조명 가구 렌탈 (상기 가격은 제품 1 개당 가격)

✅ 무거운 물체를 견딜 수있는 고품질 플라스틱 소재로 책상과 RGB LED의 독특한 조합입니다.

얇은 벽 층으로 덮여 있으며 수입 재료 PE 층은 환경 친화적이며 냄새는 신체에 무독성이며 환경에 유해한 화학 물질이 없습니다.

✅ 영하 40도에서 70도 사이의 부식 방지 및 가혹한 환경 산화는 일반적으로 사용할 수 있습니다.

이 제품은 전 세계적으로 매우 인기있는 친환경 장식 제품입니다. 거실, 사무실과 같은 인테리어에 적합한 세련된 디자인의 다양한 요구에 적합한 다양한 색상 세트와 함께 원격 제어 장치, 전원 어댑터를 장착 할 수 있습니다. , 회의실, 호텔, 레스토랑.

연락 정보

Rong Viet 국제 커뮤니케이션 및 관광 주식 회사

본사 : 28 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi

전화 : 0243.766.7900

핫라인 : 0972.200.808

이메일 : info@sukienrongviet.com

태그 : 이벤트 조직 , 이벤트 회사 , Rong Viet , 이벤트 장비 대여 , 이벤트 장비 , LED 가구 , 가구 , LED 바 가구 ,

LED 바 가구

₫1,500,000 일반가
₫1,200,000할인가
    1. Mọi sản phẩm mua hay thuê sẽ được trao đổi kĩ theo tình hình thực tế, khi hàng không đúng theo cam kết khách hàng hoàn toàn có quyền đổi trả trong 24h.
    2. Nếu hàng cho thuê mà không đảm bảo theo yêu cầu công ty sẽ cho đổi hàng khác ngay. Việc đổi trả sản phẩm không phải do lỗi thì chi phí do bên mua chịu.
    1. Với các đơn hàng lẻ, khách hàng xem trên website hoặc xem trực tiếp, đặt cọc tiền cho công ty. Bộ phận vận chuyển sẽ giao hàng và nhận nốt phần tiền còn lại. 
    2. Với các đơn hàng lớn hai bên sẽ kí kế hợp đồng và thực hiện theo hợp đồng kí kết giữa hai bên.
bottom of page