top of page

Rong Viet는 토크쇼 소파를 임대하고 다양한 디자인과 색상으로 이야기합니다. 고객의 다양한 이벤트와 목적을위한 케이터링

토크쇼 소파 테이블

  • - Quý khách chuyển khoản đặt cọc ngay khi chốt đơn hàng

    - Đặt cọc 30% giá trị đơn hàng

    - Khi quý khách trả lại đồ không hỏng, mất đồ, Công ty sẽ hoàn lại tiền đặt cọc

    - Hàng, đã được vận chuyển đến nơi. Vui lòng không hoàn trả.

    Liên hệ: 0972 200 808

bottom of page