top of page

낮은 대나무 (갈색) 가구 세트에는 테이블 1 개와 의자 4 개가 포함됩니다.

민속 스타일 장식을 꾸미거나 공정한 노점을 설치하는 데 적합합니다.

임대 대나무 가구

₫400,000가격
  • - Quý khách chuyển khoản đặt cọc ngay khi chốt đơn hàng

    - Đặt cọc 30% giá trị đơn hàng

    - Khi quý khách trả lại đồ không hỏng, mất đồ, Công ty sẽ hoàn lại tiền đặt cọc

    - Hàng, đã được vận chuyển đến nơi. Vui lòng không hoàn trả.

    Liên hệ: 0972 200 808

bottom of page