top of page

왜 대형 쇼핑몰, 호텔, 레스토랑은 크리스마스 시즌마다 크리스마스 트리를 "구매"해야합니까?

또한 "시간"요소와 함께 평화로운 크리스마스 분위기에 동참하십시오. 순록을 타고 무거운 선물 가방이 달린 산타 클로스, 따뜻한 벽난로 옆에 매달려있는 사랑스러운 양말과 같은 크리스마스에서 영감을 얻은 이미지로 하나 또는 여러 개의 크리스마스 트리 장식 ... 쇼핑몰, 레스토랑, 호텔이 고객에게 깊은 인상을 남기고 지나가는 사람들의 관심과 관심을 끌 수있는 하이라이트를 만드는 동시에 체크 포인트를 1 개 더 만드는 방법 -젊은 고객을위한 새로운 인쇄물

대형 야외 크리스마스 트리를 건설하려면 숙련 된 건설 단위와 훌륭한 직원이 필요하며 쇼핑 센터의 비즈니스 활동에 영향을주지 않도록 야간에 건설 요구 사항을 충족해야합니다. 레스토랑이나 호텔. 또한 매년 크리스마스 트리 이미지에 대한 새롭고 창의적인 디자인이 실제로 새로운 분위기를 가져올 필요가 있습니다. 따라서 위의 엄격한 요구 사항을 모두 충족 할 수있는 희귀 유닛 중 하나이기 때문에 Rong Viet 이벤트에 문의하십시오.

이벤트 회사 RONG VIET

본사 : 28 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi

전화 : 0243766.7900

핫라인 : 0972200808

이메일 : info@sukienrongviet.com

대형 야외 크리스마스 트리

    1. Mọi sản phẩm mua hay thuê sẽ được trao đổi kĩ theo tình hình thực tế, khi hàng không đúng theo cam kết khách hàng hoàn toàn có quyền đổi trả trong 24h.
    2. Nếu hàng cho thuê mà không đảm bảo theo yêu cầu công ty sẽ cho đổi hàng khác ngay. Việc đổi trả sản phẩm không phải do lỗi thì chi phí do bên mua chịu.
    1. Với các đơn hàng lẻ, khách hàng xem trên website hoặc xem trực tiếp, đặt cọc tiền cho công ty. Bộ phận vận chuyển sẽ giao hàng và nhận nốt phần tiền còn lại. 
    2. Với các đơn hàng lớn hai bên sẽ kí kế hợp đồng và thực hiện theo hợp đồng kí kết giữa hai bên.
bottom of page