top of page

날씨가 추워지고 크리스마스 분위기가 매우 가까워지고 모두가 더 편안하고 흥분되며 평화로운 크리스마스 시즌을 맞이하고 싶어합니다. 싼 크리스마스 트리를 어디에서 사야 할지 모르십니까? 크리스마스 분위기를 모든 집, 모든 거리에 더 가깝게 만드는 데 기여하는 이벤트 Rong Viet는 크리스마스 트리 제공 및 장식을 전문으로합니다.

크리스마스 트리는 다양한 패턴과 크기로 제공됩니다. 엽송 , 눈 덮인 소나무 , 2 인치 뾰족한 소나무, 소나무 바늘로 묶인 둥근 머리 소나무, 솔잎으로 반짝이는 소나무 , 탁상용 미니 소나무 ... 예산이나 높이, 설치 면적에 따라 고객이 쉽게 선택할 수있는 다양한 크기 : 소나무 90cm, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.1m, 2.4m, 3m, 3.6m, 4.5m , 6m 및 고객 요구 사항에 따라 10m, 15m, 23m 이상의 소나무를 설계했습니다.

Rong Viet는 정확한 높이와 원하는 고객 요구 사항에 따라 수제 크리스마스 트리, 램프 모양의 소나무, 거대한 소나무의 디자인을 받았습니다. 상세한 기술 도면, 아름답고 고급스러운 패턴이 많은 고급 장식은 고객에게 크리스마스 트리의 아름다운 디자인을 가져와 지나가는 사람들에게 매력을 만들고 행복하고 흥분되는 분위기를 조성합니다. 회사의 모든 직원을 위해.

Rong Viet 이벤트가 시작 되 자마자 저희에게 연락하여 가장 저렴한 옵션을 제공 할 수 있습니다!

이벤트 회사 RONG VIET

본사 : 28 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi

전화 : 0243.766.7900

핫라인 : 0972.200.808

이메일 : info@sukienrongviet.com

집안에 크리스마스 트리

    1. Mọi sản phẩm mua hay thuê sẽ được trao đổi kĩ theo tình hình thực tế, khi hàng không đúng theo cam kết khách hàng hoàn toàn có quyền đổi trả trong 24h.
    2. Nếu hàng cho thuê mà không đảm bảo theo yêu cầu công ty sẽ cho đổi hàng khác ngay. Việc đổi trả sản phẩm không phải do lỗi thì chi phí do bên mua chịu.
    1. Với các đơn hàng lẻ, khách hàng xem trên website hoặc xem trực tiếp, đặt cọc tiền cho công ty. Bộ phận vận chuyển sẽ giao hàng và nhận nốt phần tiền còn lại. 
    2. Với các đơn hàng lớn hai bên sẽ kí kế hợp đồng và thực hiện theo hợp đồng kí kết giữa hai bên.
bottom of page