top of page

자료 : 금속 코팅
두 가지 유형이 있습니다. LED가있는 트리와 LED가없는 트리
크기 : 당신의 선택을위한 많은 크기
금도금 소나무 :
-사이즈 150cm
-사이즈 120cm
-사이즈 90cm
-사이즈 60cm
-사이즈 40cm
지도 된 빛을 가진 금에 의하여 도금되는 소나무 :
-사이즈 180cm
-사이즈 210cm
색상 : 레드, 골드, 실버

금으로 도금되는 크리스마스 트리

색깔
    1. Mọi sản phẩm mua hay thuê sẽ được trao đổi kĩ theo tình hình thực tế, khi hàng không đúng theo cam kết khách hàng hoàn toàn có quyền đổi trả trong 24h.
    2. Nếu hàng cho thuê mà không đảm bảo theo yêu cầu công ty sẽ cho đổi hàng khác ngay. Việc đổi trả sản phẩm không phải do lỗi thì chi phí do bên mua chịu.
    1. Với các đơn hàng lẻ, khách hàng xem trên website hoặc xem trực tiếp, đặt cọc tiền cho công ty. Bộ phận vận chuyển sẽ giao hàng và nhận nốt phần tiền còn lại. 
    2. Với các đơn hàng lớn hai bên sẽ kí kế hợp đồng và thực hiện theo hợp đồng kí kết giữa hai bên.
bottom of page