top of page

Rong Viet 에는 현재 개회식, 감사 식, 회사 파티 등과 같은 행사에 사용할 수있는 연회 의자가 많이 있습니다. 연회 의자는 리본, 색상, 다양한 디자인, 디자인으로 덮여 있습니다. 필요에 따라.

대량 렌탈 주문에 대한 구체적인 조언과 특별 우대 정책은 Rong Viet에 직접 문의하십시오.

연락 정보

Rong Viet 국제 커뮤니케이션 및 관광 주식 회사

본사 : 28 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi

전화 : 0243.766.7900

핫라인 : 0972.200.808

이메일 : info@sukienrongviet.com

태그 : 이벤트 주최자 , 이벤트 회사 , Rong Viet , 이벤트 장비 대여 , 이벤트 장비 , 풀 서비스 , 가구 대여 , 연회 의자 , 활로 덮인 연회 의자 ,

연회 의자 (커버 + 리본 포함)

₫50,000 일반가
₫45,000할인가
  • Quý khách chuyển khoản đặt cọc ngay khi chốt đơn hàng
  • Đặt cọc 30% giá trị đơn hàng
  • Khi quý khách trả lại đồ không hỏng, mất đồ, Công ty sẽ hoàn lại tiền đặt cọc
  • Hàng, đã được vận chuyển đến nơi. Vui lòng không hoàn trả.
  • Với các đơn hàng lẻ, khách hàng xem trên website hoặc xem trực tiếp, đặt cọc tiền cho công ty. Bộ phận vận chuyển sẽ giao hàng và nhận nốt phần tiền còn lại. 
  • Với các đơn hàng lớn hai bên sẽ kí kế hợp đồng và thực hiện theo hợp đồng kí kết giữa hai bên.
bottom of page