top of page

흰색 의자와 나비 넥타이 색상의 둥근 머리를 가진 Xuan Hoa 의자 는 대부분의 이벤트, 특히 세미나, 결혼식, 야외 프로그램에서 손님을 제공하는 필수 이벤트 장비입니다. 개회식, 취임식, 기공식, 기공식, 기념일 축하, 고객 감사 회 ...

Rong Viet 이벤트 가구 대여는 유형과 색상이 다양하여 모든 수량 요구 사항을 충족합니다. 동기식 장치 조합은 이벤트의 매력과 고급 스러움을 선사합니다. Rong Viet 는 각 유형의 프로그램 및 이벤트에 적합한 가구 유형을 조언합니다. 특히 각 프로그램의 개념에 따라 레이아웃과 세부 사항의 선택을주의하고 고려해야합니다.

또한 이벤트 직원은 항상 이벤트 조직에서 전문적입니다. 제공되는 각 서비스에 대해 Rong Viet는 항상 헌신적이고 세심합니다. Rong Viet는 고객이 최고 품질의 제품을 사용할 수있을 것이라고 믿으며, 필요한 경우 Rong Viet 에 연락하여 열정적 인 조언과 최상의 서비스를 요청하십시오.

연락 정보

Rong Viet 국제 커뮤니케이션 및 관광 주식 회사

본사 : 28 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi

전화 : 0243.766.7900

핫라인 : 0972.200.808

이메일 : info@sukienrongviet.com

태그 : 이벤트 주최자 , 이벤트 회사 , Rong Viet , 이벤트 장비 대여 , 이벤트 장비 , 패키지 서비스 , 가구 대여 , 봄 호아 의자 , 덮개와 나비 넥타이가 달린 봄 호아 의자 ,

Xuan Hoa 의자 (커버 및 리본 포함)

SKU: 400
₫30,000가격
활색
  • Quý khách chuyển khoản đặt cọc ngay khi chốt đơn hàng
  • Đặt cọc 30% giá trị đơn hàng
  • Khi quý khách trả lại đồ không hỏng, mất đồ, Công ty sẽ hoàn lại tiền đặt cọc
  • Hàng, đã được vận chuyển đến nơi. Vui lòng không hoàn trả.
  • Với các đơn hàng lẻ, khách hàng xem trên website hoặc xem trực tiếp, đặt cọc tiền cho công ty. Bộ phận vận chuyển sẽ giao hàng và nhận nốt phần tiền còn lại. 
  • Với các đơn hàng lớn hai bên sẽ kí kế hợp đồng và thực hiện theo hợp đồng kí kết giữa hai bên.
bottom of page